website

Tax Invoice


เงื่อนไขโครงการ “ช้อปดีมีคืน”

1. ผู้มีสิทธิ์ลดหย่อนภาษีจากช้อปดีมีคืน

 • ผู้ที่ได้ประโยชน์จากมาตรการช้อปดีมีคืน 2563 จะต้องเป็นผู้ที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2563 ที่จะยื่นแบบภาษีในต้นปี 2564

 • ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) หรือเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้

 • ผู้ที่ไม่มีรายได้ หรือ มีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษี หรือ มีรายได้ถึงเกณฑ์เสียภาษีแต่มีค่าลดหย่อนอื่น ๆ ที่ช่วยให้ไม่ต้องเสียภาษีอยู่แล้ว จะไม่ได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้

2. ระยะเวลาที่กำหนด

 • ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563

3. เงื่อนไขในการใช้สิทธิ์

 • ผู้ใช้สิทธิ์ต้องซื้อสินค้ากับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษี VAT

 • ต้องมีใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มรูปแบบจากการซื้อสินค้าเป็นหลักฐาน

4. อัตราคืนภาษี ช้อปดีมีคืน 2563

วงเงินสูงสุดที่จะนำมาหักลดหย่อนภาษีได้คือ 30,000 บาท ซึ่งอัตราภาษีแบ่งเป็นขั้นตามรายได้สุทธิ ในแต่ละปี

 • เงินได้สุทธิต่อปี 0-150,000 บาท ได้รับการยกเว้นภาษี ไม่ได้สิทธิ์คืนภาษี จากโครงการช้อปดีมีคืน แม้จะช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาทก็ตาม

 • เงินได้สุทธิต่อปี 150,001-300,000 บาท หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์คืนภาษีสูงสุด 1,500 บาท

 • เงินได้สุทธิต่อปี 300,001-500,000 บาท หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 3,000 บาท

 • เงินได้สุทธิต่อปี 500,001-750,000 บาท หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 4,500 บาท

 • เงินได้สุทธิต่อปี 750,001-1,000,000 บาท หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 6,000 บาท

 • เงินได้สุทธิต่อปี 1,000,001-2,000,000 บาท หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 7,500 บาท

 • เงินได้สุทธิต่อปี 2,000,001-5,000,000 บาท หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 9,000 บาท

 • เงินได้สุทธิต่อปี 5,000,001 บาทขึ้นไป หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 10,500 บาทขั้นตอนการขอเอกสารใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ กับ Jelly Bunny

1. เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสั่งซื้อ ให้ทำการกรอกข้อมูลที่อยู่จัดส่งสินค้า และ ข้อมูลติดต่อ ให้เรียบร้อย จากนั้น กดปุ่ม ”ดำเนินการต่อไปที่หน้าจัดส่ง
2. ตรวจสอบข้อมูลการจัดส่ง จากนั้นกดปุ่ม “ดำเนินการชำระเงินต่อ”3. เมื่อเข้าสู่หน้าการชำระเงิน ให้เลือกรูปแบบการชำระเงินที่ต้องการ จากนั้น ด้านล่าง ให้เลือกขอใบกำกับภาษีฉบับเต็ม4. กรอกข้อมูลเพื่อขอใบกำกับภาษีฉบับเต็ม โดยรายละเอียดต้องครบถ้วน และตรงตามข้อมูลของผู้เสียภาษี

a. คลิกเลือก “ขอใบกำกับภาษีฉบับเต็ม”

b. กรอก ชื่อ-นามสกุล ตรงตามข้อมูลหน้าบัตรประชาชน

c. กรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือเลขบัตรประชาชน

d. กรอกที่อยู่ ตรงตามข้อมูลหน้าบัตรประชาชน

5. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องอย่างละเอียดอีกครั้ง และกดยืนยันการสั่งซื้อ

6. ท่านจะได้รับเอกสารใบกำกับภาษีฉบับเต็ม แนบมากับพัสดุสินค้า

ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับใบกำกับภาษีฉบับเต็มแนบมากับพัสดุ ท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราได้ที่ contactus@jellybunny.com


หมายเหตุ :
i ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์ ต่อเมื่อบริษัทได้รับเงินครบถ้วนแล้วเท่านั้น

ii สำหรับลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อ และ ต้องการใบกำกับภาษีฉบับเต็มในช่วงวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ท่านจะได้รับเอกสารภายหลัง โดยนับจากวันที่สินค้าถึงท่าน ภายใน 3-5 วันทำการ (วันจันทร์ - วันศุกร์)

Liquid error (snippets/cart-drawer line 228): product form must be given a product

What are you looking for?